Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy

Anatolia Görsel Sanatlar Atölye ve Eğitim Derneği Tüzüğü

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL BAHADIR YUSUF ODABAŞI SANAT KURSU
ANATOLİA SANAT- Bahadır Yusuf Odabaşı , Marka tescilli.


Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ANATOLİA GÖRSEL SANATLAR ATÖLYE VE EĞİTİM Derneği” dir.

Kısa adı: ANATOLİA SANAT’tır

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı


Madde 2-Dernek,

Görsel sanatlarda son gelişmeleri araştırarak toplumun ihtiyaç duyduğu görsel sanatlar eğitimini karşılamada katkıda bulunmak. Bu alanın amacı, işlevi ve gerekliliği konusunda toplumu bilinçlendirmek. Kurs, seminer, sergi, konferans, organizasyon, tanıtım gibi faaliyetlerle sanat bilincini yaymak. Sanat atölyesi faaliyetlerimizle sanatçılara özgün eserler yapmalarına olanak sağlamak. Sanatçı adaylarımızı desteklemek. Topluma faydalı sanatçı yetiştirmek.


Amaca ulaşmak için yapılacak çalışmalar:

1-Toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, her kademede görev yapan Resim – iş dayanışma ve iletişimi sağlamak.


2-Görsel sanatlar eğitimi alanında, konferans, panel, seminer, kurs, sempozyum, kongre, yarışmalar, radyo-tv programları, sergi, festival, söyleşi, gösteri, ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, eğitsel etkinlikler düzenlemek.


3-Meslek birliği amaçları doğrultusunda eğitim cd’si, video, kaset, slayt, gazete, dergi, kitap, broşür, bülten gibi yayınlar yapmak, dağıtmak ve web sitesi hazırlamak.


4- Müze galeri ve ören yerleri konusunda katılımcılara bilgiler sunmak, geziler düzenlemek.


5- Sanat atölyesi faaliyetlerinde, Ressam Bahadır Yusuf ODABAŞI’ nın çalışmaları başta olmak üzere bir çok ressam ve görsel sanatların tüm alanından sanatçılar ve eserleri ile sergi, organizasyon, seminer ve tanıtım gibi sanatsal etkinliklerde bulunmak, bu kişilere çalışma olanağı, sanatçı adaylarının malzeme temini sağlamak. Benzer amaç taşıyan diğer dernek ve sanat atölyeleri ile çeşitli etkinliklerle sanat bilincini yaymak.


6- Kurulca belirlenen zamanlarda ücretsiz resim eğitimi etkinliği düzenlemek

(Örneğin yılda en az üç ay olmak üzere haftada 1 gün),

Etkinlik için ihtiyaç duyulan materyalleri (resim malzemelerini) karşılamak. Resim eğitimi etkinliklerinin bitiminde katılımcıların eserlerini sergilemek ve değerlendirmek.


7-Bu amaçları gerçekleştirmek için şubeler açmak, çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

MEB Özel Anatolia Sanat Kursu Resmi Web Sayfasıdır. ©2011/16994 Anatolia Sanat - Bahadır Yusuf ODABAŞI Tüm hakları saklıdır.
2012 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.