Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy Anatolia Sanat, Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Hobi Kursları, Bakırköy

YYetenek Sınav Tarihleri ve Genel Bilgiler ve Linkler

FaceBook paylaş Twitter paylaş Google paylaş Yahoo paylaş MSN paylaş Hotmail paylaş Delicious paylaş Digg paylaş
2019-2020 EĞİTİM YILINA AİT
İSTANBUL İÇİ VE İSTANBULA YAKIN İLLERDE 
YETENEK SINAVI İLE  ÖĞRENCİ ALAN 
GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ 
SINAV TARİHLERİ , GENEL BİLGİLER ve LİNKLER


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Güzel sanatlar fakültesi


ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ

ÖN KAYITLAR

20 – 21 - 22 Ağustos 2019


Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır.  http://basvuru.marmara.edu.tr


BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAVI

26 - 27 Ağustos 2019

(Ortak sınav yapan Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için)


Fotoğraf Bölümü Eleme Sınavı

27 Ağustos 2019


BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAVI SONUÇ DUYURUSU

31 Ağustos 2019 Cumartesi, Saat: 17.00 


Sınav sonuçları  http://gsf.marmara.edu.tr  adresinden ilan edilecektir.


İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

02 Eylül - 10 Eylül 2019


UYGULAMA SINAVLARI

02-03-04 Eylül 2019

(Ortak sınav yapan Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için)


Fotoğraf Bölümü Seçme Sınavı

02-03-04 Eylül 2019

           

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVI SONUÇ DUYURUSU

07 Eylül 2019, Saat: 17.00


DOSYA DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ GÖRÜŞME

09 –10 Eylül 2019

(Ortak sınav yapan Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için)


Marmara Üniv. Gsf Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılabilmek için adaylar, 2018/2019 yılı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) puanlarının herhangi birisinden, en az 185 (yüz seksen beş) ham puan almış olmak zorundadır.

YGS ve LYS sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez.


Sınavlara girecek adayların ön kayıtları 20, 21, 22 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylar, ön kayıt formunda tercihlerine göre en fazla 3 bölüm seçebilir.


Sınav başvuruları  http://basvuru.marmara.edu.tr  adresinden yapılacaktır.


Özel Yetenek Giriş Sınavları iki aşamadan oluşur: Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı.

Birinci Aşama Eleme Sınavı tek oturumlu bir sınavdır.

Sınav Türü: Görsel algılama / bellek / kurgulama.


İkinci Aşama Seçme Sınavı, ilki tek oturumlu uygulama sınavı, ikincisi dosya değerlendirme ve sözlü görüşme olmak üzere iki kısımdan oluşur.


Adayların ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama eleme sınavından 100 puan üzerinden 50 puan almaları zorunludur. 


BÖLÜMLERE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI

Fotoğraf 25 

Fotoğraf (K.K.T.C. uyruklu) 2 

Geleneksel Türk Sanatları 30 

Grafik 40 

Heykel 15 

Resim 30 

Seramik ve Cam 30 

Tekstil 30




MARMARA ÜNİVERSİTESİ

RESİM – İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 

 

  Alınacak öğrenci sayısı: 100

Başvuru ve ön kayıt tarihleri: 

20 – 22 Ağustos 2019

Ön kayıt şekli: İnternet Online başvuru

Sınav ücreti: Sınav ücreti yoktur

Sınava başvuru puanı:   2018 ve 2019 OSYM Sınavlarından en az 180 puan

 

SINAV AŞAMALARI

  1. aşaması: 

26 Ağustos 2019 

Sınavın 1. aşamasında canlı modelden çizim yapılacaktır. Adayların, ister birinci, ister ikinci oturum sınavına katılıyor olsunlar o gün sabah 9:00’dan 17:30’a kadar üniv bulunmaları gerekmektedir. 

sınav süresi 150 dakikadır. kurşun kalemle çizilir(renkli değil)


  Sınavın 2. aşaması: 28 Ağustos 2019 tarihindedir. 

2. Aşama sınavı, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılacaktır. 

2. Aşamanın 1. Oturumunda adaylar hayali desen çalışması, 

2. Aşamanın 2. Oturumunda ise yaratıcı deneysel desen çalışması yapacaklardır. 

Çizimler kurşun kalemle yapılacaktır. 

Her oturumun sınav süresi 150 dakikadır. 


  Sınav malzemeleri: Adaylar sınavlarda kullanmak üzere kurşun kalem, silgi, kıskaç, 40 x 60 cm ölçülerinde altlık getirmek zorundadırlar.

 

SINAV SONUÇLARI

1.Aşama sınav sonucu: 27 Ağustos 2019 tarihinde duyurulur. 

1. aşama sınav sonucu başarılı, başarısız şeklinde ilan edilir. 

1.aşama sınav puanının %40’ı ile, 2. Aşama sınavı puanının %60’ı hesaplanarak, toplanıp, adayın Özel Yetenek Puanı belirlenir.


Sınav sonuçları ilanı 3 Eylül 2019









MİMARSİNAN ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


Başvuru ve ön kayıt 5-9 Ağustos 2019

Saat 16:00 kadar 


Baraj sınavı 27 Ağustos ‘19 

Tüm sınavlar Bomonti yerleşkesinde y.



Bölümler ,kontenjan ve puanlar 

Resim -    40 kişi   -TYT 185 puan 

Heykel   - 15 kişi    -TYT  185 puan

Seramik ve Cam Tasarımı -15kişi -YTY 185

Grafik Tasarım  - 40 kişi   -TYT 150

Tekstil ve Moda Tasarımı -20 kişi-YTY 225

Geleneksel Türk Sanatları - 35 kişi -TYT150

Sahne Dekorları ve Kostümü-15 kişi-YTY225

Fotoğraf      25 kişi -YTY 150

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu      15 kişi  -TYT150


ÖN KAYIT

internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr) Başvuru linkinden online 



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLEŞİK SANATLAR ve GRAFİK TASARIM

http://www.yildiz.edu.tr/media/files/2019-2020%20Egitim-Ogretim%20Yili%20Ozel%20Yetenek%20Sinavi%20Kilavuzu-son.pdf

SANAT BÖLÜMÜ

Bileşik Sanatlar Programı

Ön Kayıt Tarihleri : 05 -20 Ağustos 2019 internet sayfasından (www.sts.yildiz.edu.tr) online 

YKS (TYT) en az 200 puan 

Ebat 50x70 duralit getirilecek 

Tasarım ve Çizim Sınavı

27 Ağustos 2019, Salı 10.00, 

Konu:mekan ve yüzey kullanımına yönelik çözümleyici, yaratıcı, tanımlayıcı, anlatımcı bir çizim yapılması istenecektir.   


GRAFİK TASARIM PROGRAMI

Ön Kayıt Tarihleri : 05 -20 Ağustos 2019 (www.sts.yildiz.edu.tr) online 

YKS (TYT) 200 puan 

Sınav Tarihi

27 Ağustos 2019, Salı 14.30

  (Sınav süresi 90 dakikadır) 

Ebat 50x70 duralit getirilecek.   

Sınav Tek aşama tek oturum 

Konu: İmgesel Tasarım (Hayalden Karakalem Tasarım) Sınavında adayların bir olayı, hikayeyi, metni ya da kavramları görsel olarak betimleme ve kurgulamaları istenir.



Eskişehir

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

GSF ve EĞİTİM


  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Resim iş öğretmenliği 

Ön kayıt 22-26 temmuz’19

Sınav tarihi 6 Ağustos ‘19

Baraj Tyt 150 puan 

Kayıtlar internet üzerinden  https://ozelyetenek.anadolu.edu.tr/efgse  adresinden yapılacak.



  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi


Ön kayıt 29-30 temmuz’19

Baraj Tyt 150 puan 

Başvurular  

https://ozelyetenek.anadolu.edu.tr/gsf 

internet adresi üzerinden  saat 24:00’e kadar .


Yetenek Sınavları 03‒04 Ağustos 2019 . İki aşama

a) Birinci Aşama: Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı 3 Ağustos ‘19 

Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı Fakültenin Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Grafik, Resim ve Seramik Bölümlerine başvuran adayların tamamına uygulanacaktır. 

     

b) İkinci Aşama: Bölüm Alan sınavı 

Saat11:00

  Sınav Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi


Bölümler:

• Resim Bölümü

• Çizgi Film (Animasyon) Bölümü

• Cam Bölümü

    Sınav Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar

• Grafik Bölümü

• Seramik Bölümü

• Baskı Sanatları Bölümü

• Heykel Bölümü



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi 


Alan içi olanlar tyt150

Alan dışı olanlar tyt 180 puan


  • Ön kayıt :  24-26 Temmuz   2019
  • 1. Aşama sınavı :  30 Temmuz 2019
  • 1. Aşama sınav sonuçlarının ilanı :  31 Temmuz 2019
  • 2. Aşama sınavı :  02 Ağustos 2019
  • 2. Aşama sınav sonuçlarının ilanı :  05  Ağustos 2019

Bölümler:

Resim

Heykel

Grafik

Seramik ve cam


Sınav 2 aşama

1.aşama , 

canlı modelden desen (60dakika) ve konulu çizim (60 dakika )

120 dakika

2.aşama , 

Bölüm sınavı

240 dakika  


Yks %25, yetenek sınav puanı %25 etkilidir 




KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 


http://gsf.kocaeli.edu.tr/upload/duyurular//2107190553327a9fd.pdf


TYT 150 puan 


• Fotoğraf                  25 kişi

• Grafik Tasarım       25 kişi

• Heykel                     15 kişi

• Resim                      25 kişi

• Sahne Sanatları (Dramatik Yazarlık 10kişi – Sahne Tasarımı 10 kişi)

• Seramik                  15 kişi


Kayıtlar 26-29 Ağustos 2019 Saat: 16:30’a kadar yapılacaktır.

fazla üç (3) program


  Sınavlar 

I. AŞAMA 

2 Eylül 2019

Grafik Tasarım 

Heykel

Resim

Sahne Tasarımı 

Seramik 


3 Eylül 2019 

FOTOĞRAF


II. AŞAMA 

FOTOĞRAF 4 eylül2019

RESİM 4 Eylül 2019

SAHNE TASARIMI  5-6 eylül 2019

GRAFİK TASARIM 5 Eylül 

HEYKEL 6 Eylül 

SERAMİK  6 eylül




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ve EĞİTİM FAKÜLTESİ


http://ogrenci.deu.edu.tr/images//2019-2020_Ozel_Yetenek_Sinavlari_Tablosu.pdf


Dokuz Eylül  Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tyt 150 puan

Ön kayıt 24 Temmuz- 2 Ağustos 2019

Sınav tarihi 5-9 Ağustos 2019


  Bölümler:

.  Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı

• Heykel Bölümü / Heykel Anasanat Dalı

• Grafik Bölümü / Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

• Grafik Bölümü / Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı

• Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü / Seramik Anasanat Dalı

• Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı

• Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı

• Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı

• Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

• Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı

• Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Tezhip Anasanat Dalı

•  Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Tasarımı Anasanat Dalı



Hariç olanlar:

  Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

  Film Tasarım ve Yazarlık

  Film Tasarım ve Yönetmenliği

  Fotoğraf

  Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi


————————-

İzmir

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Buca Eğitim Fakültesi

Resim iş Öğretmenliği 


Tyt 150 puan 

Ön kayıtlar 29  Temmuz- 2 Ağustos 2019

Sınav tarihi 

I. Aşama (Eleme):

19–20–21.08.2019

II. Aşama (Seçme):

22–23.08.2019



Bursa 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

https://uludag.edu.tr/gsf/default/konu/5456


RESİM BÖLÜMÜ

ÖNKAYIT

20 - 26 Ağustos 2019 (Ön kayıtlar mesai saatleri içerisinde alınacaktır.) 


27 Ağustos 2019 YETENEK SINAVI

  (1. AŞAMA) SAAT:09.00


28 Ağustos 2019 YETENEK SINAVI

  (2. AŞAMA) SAAT:09.00


Kütahya

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi 


http://www.dpu.edu.tr/index/duyuru/1388/guzel-sanatlar-fakultesi-2019-ozel-yetenek-sinavi-ilani


Tyt 160 puan

Ön kayıt 29 Temmuz - 2 Ağustos 2019

Sınav tarihi 20 Ağustos 2019


Bölümler:

Çizgi film animasyon

Resim 1. ve 2.öğretim 

Seramik ve cam 


  1. ve 2. Oturum sınavları aynı gün arka arkaya yapılacaktır 



EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ


https://egitim.ege.edu.tr/h-5461/2019-2020_egitim-ogretim_yili_resim-is_ogretmenligi_lisans_programi_ozel_yetenek_sinavi_surec_ve_islemleri_hakkinda_aciklama.html


TYT 150 puan

Ön kayıt,  05 Ağustos 2019 

07 Ağustos 2019 günü saat 17.00son


Başvuru    http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0167/default.aspx  adresinden online yapılacak

  Ön kayıtlarını online olarak tamamlayarak sınava girme hakkı elde eden adaylar,  “Sınav Giriş Belgesini” 19-20 Ağustos 2019 tarihinde saat 08:30 -16:00  arasında online kayıt sisteminden yazdıracaklardır.


      Sınav Tarihi:  26-27-28 Ağustos 2019


I.  Aşama (Eleme) Sınavı: 90 dakika (Desen),

II.  Aşama Sınavı: 90 dakika (İmgesel Tasarım).

MEB Özel Anatolia Sanat Kursu Resmi Web Sayfasıdır. ©2011/16994 Anatolia Sanat - Bahadır Yusuf ODABAŞI Tüm hakları saklıdır.
2012 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.